Siirry sisältöön

Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n ohjeita

Siian kuturauhoitus 15.10. – 10.11. mainitut päivät mukaan lukien 

Säkylän Pyhäjärven Hoitoyhdistys Ry on vuosikokouksessaan 25.6.2020 päättänyt siian kuturauhoituksesta. Rauhoituspäätös koskee vuosia 2020 – 2024. Muiden kuin silmäkooltaan enint. 25 mm verkkojen käyttö on kielletty vuosittain 15.10. – 10.11. mainitut päivät mukaan lukien viiden vuoden aikana. Kalastonhoitoon liittyvää siian mädinhankintaa varten päättää hoitoyhdistyksen hallitus erikseen myönnettävistä rysäluvista.

 

Uudet ravustusohjeet 2021

 

Kalastuksenvalvojan muistutus:
Väylille ei saa laskea pyydyksiä. Vähintään 50 metriä väylästä.

 

Uusi kalastuslaki voimaan 1.1.2016

 

Kala- ja rapusaaliit

Kala- ja rapusaalistietoja kerätään vuosittain kalastuslupien hankkijoilta. Olemme keränneet saalistietoja jo vuodesta 1998 lähtien.