Siirry sisältöön

Rysät

Siika-ja muikkurysät

Suurin sallittu pyyntikorkeus 6 metriä ja siikarysän pienin solmuväli 25 mm. Rysät on laskettava vuokrattujen lottien rajojen sisäpuolelle.

Syksyn kutupyyntiin rysälupia voidaan myöntää enintään neljälle(4) muikkurysälle (ammattikalastajaryhmä 4) ja kolmelle(3) siikarysälle.

Rysäluvat myöntää hakemuksesta Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n hallitus, joka tarvittaessa voi myös päättää KL37§2mom mukaisesta kiellosta t. määrän rajoituksesta.

Luvan saamisen ehtona on kuitenkin saalistieto-jen luovuttaminen Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n tilastokäyttöön ja siikarysien osalta myös velvollisuus mädinluovutukseen.

Hoitokalastus rysillä

Vähempiarvoisten kalojen hyötykäytön ja kalavesihoidolliset näkökannat huomioiden hoitorysien käyttö ahvenen, särjen ym. kevätkutuisten kalojen pyynnissä on sallittu huhti-kesäkuussa. Hoitorysän korkeus on enintään 3,0 m, perän silmäkoko on vapaa..