Siirry sisältöön

Rauhoitusajat

Säkylän Pyhäjärven Hoitoyhdistys Ry on vuosikokouksessaan 25.6.2020 päättänyt siian kuturauhoituksesta. Rauhoituspäätös koskee vuosia 2020 – 2024. Muiden kuin silmäkooltaan enint. 25 mm verkkojen käyttö on kielletty vuosittain 15.10. – 10.11. mainitut päivät mukaan lukien viiden vuoden aikana.

Kalastonhoitoon liittyvää siian mädinhankintaa varten päättää hoitoyhdistyksen hallitus erikseen myönnettävistä rysäluvista.