Rahoitusajat

Siian kuturauhoitus vuosille 2010-2015.

  • Rauhoitusaika on vuosittain 15.10-10.11. ja mainitut päivät mukaan lukien.
  • Kielto julkaistiin v. 2011 Suomen virallisessa lehdessä.
  • Kieltopäätös tehtiin KalL 37§ (22.12.2009/1462) nojalla.