Siirry sisältöön

Rauhoitusajat

Kalastusalueen kokous on KalL:n 37 § 2mom nojalla
(22.12.2009/1462) päättänyt siian kuturauhoituksesta
27.4.2015. Rauhoituspäätös koskee vuosia 2015-2019.
Muiden kuin silmäkooltaan enint. 25 mm. verkkojen
käyttö on kielletty vuosittain 15.10. – 10.11. mainitut
päivät mukaan lukien viiden vuoden aikana.

Kalastonhoitoon liittyvää siian mädinhankintaa varten
päättää kalastusalueen hallitus erikseen myönnetävistä rysäluvista.