Siirry sisältöön

Säkylän Pyhäjärven kalatalouden kehittämishanke

Säkylän Pyhäjärven kalatalousvideot Youtubessa

Tiivistelmä Säkylän Pyhäjärven kalatalouden kehittämishankkeen loppuraportista (9.1.2020–30.4.2021)

Hankkeen tavoitteena oli saada Säkylän Pyhäjärvelle uusia kalastajia, edesauttaa kalojen yhteismarkkinointia ja myyntiä sekä lisätä tietämystä uusista kalastamismenetelmistä. Lisäksi tavoitteena oli edistää kalastajien verkostoitumista ja parantaa lähtökohtia Säkylän Pyhäjärven ammattikalastajien toiminnalle. Hankkeen takana ja rahoittajina (omarahoitusosuus) olivat Pyhäjärven ympäristökunnat, Apetit Oyj ja Säkylän Pyhäjärven Hoitoyhdistys ry. Päärahoitus on saatu Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta ja Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmältä. Pyhäjärvi-instituutti toimi asiantuntijana soveltuvin osin.

Hanketta veti ostopalveluna palkattu osa-aikainen projektipäällikkö, joka koordinoi toimintoja ja hoiti aktiivista tiedotusta ja edisti kalastajien verkostoitumista. Uusia kalastajia koulutettiin mestari-kisälli-periaatteella yhteistyössä Paraisten Kalakoulun kanssa. Markkinointia varten teetettiin tietoiskuvideoita Pyhäjärven ammattikalastuksesta eri vuodenaikoina. Jäättömän talven 2020 ja koronarajoitusten takia osa hankkeesta jäi toteuttamatta ja osa hankerahoituksesta käyttämättä. Pyhäjärvellä toimi hankkeen päättyessä 4 uutta kalastajaa, viides oli aloittamassa toimintaansa. Kalastajat suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti ja yhteistyö oli hyvää. Kalastajat myös verkostoituivat ja aktivoituivat kehittämistoimiin entistä paremmin.

Mestari-kisällikoulutukseen valittiin syksyllä 2019 haastattelujen perusteella viisi kokelasta. Jäättömän talven (hanke ei päässyt alkamaan ajoissa) ym. syistä mestari-kisälli-osiossa aloitti lopulta vain kaksi kisälliä. Näiden osalta koulutus toteutui hyvin sekä mestarien että kisällien mielestä.

Kullekin koulutettavalle laadittiin ammattiopisto Livian edustajan ja projektipäällikön toimesta yksilökohtaiset harjoittelu- ja opintosuunnitelmat. Projektipäällikkö huolehti koulutuksen organisoinnista ja yhteistyöstä Livian kanssa. Koulutuksen pääosa tapahtui nykyisten kalastajien kanssa käytännön työtä tehden.

Kisällit suorittivat näyttökokein kalastajan ammattitutkintojen osat Kalastus ja pyydysrakentaminen (25 osp), Ammattikalastajana toimiminen (30 osp) ja Ravustus ja rapukauppa (10 osp).

Tämän hankkeen myötä Euran kunta alkoi kunnostaa Mannilan kalasatamaa, ja sinne saatiin kaksi uutta osa-aikaista kalastajaa

Kalastajat kokivat opintomatkat tärkeiksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat järvellä aivan konkreettiset, esimerkiksi talvinuottakausi on huomattavasti lyhyempi kuin aiemmin, eikä sitä talvella 2020 ollut poikkeuksellisesti lainkaan. Järvellä on myös esimerkiksi aiempaa enemmän kovia tuulia. Uudenlaiset kalastusmenetelmät kiinnostavat kalastajia muutenkin, mutta nyt myös välttämättömyyden pakosta. Opintomatkoja siis suunniteltiin kovasti, mutta mitään niistä ei vallitsevan koronatilanteen takia tehty. Kalastajat eivät voineet ottaa riskiä sairastua vakavasti tai sairastuttaa muita.

Järvelle saatiin hankkeen tavoitteen mukaisesti neljä uutta kalastajaa. Kaksi heistä osallistui mestari-kisälli-koulutukseen, loput ovat olleet mukana aktiivisessa tiedotuksessa ja tutustumiskäynnillä. Kalastajat aktivoituivat kehittämistoimiin entistä paremmin ja verkostoituivat koronatilanteeseen nähden hyvin. Tiedotusvälineet olivat hyvin kiinnostuneita hankkeesta ja se sai hyvin julkisuutta, samoin kuin ammattikalastuksen tilanne Pyhäjärvellä. Hankkeessa tuotettujen markkinointivideoiden avulla tehdään tunnetuksi Pyhäjärven ammattikalastusta eri vuodenaikoina ja kohotetaan kotimaisen kalan arvostusta.

Hankeraportissa ehdotetaan myös jatkotoimenpiteitä. Kalastajien pitää päästä suunnitelluille opintomatkoille, ne ovat erittäin tarpeellisia ilmaston ja pienevän kalastajamäärän takia. Alan pitää uusiutua koko ajan. Myynnin kehittämiseen liittyen paikallisen pienimuotoisen jatkojalostustyön jatkaminen ja kehittäminen kohentaisi saalista saatavaa tuloa.  Osuuskuntaselvitykseen kannattaa palata muutaman vuoden kuluttua. Uusien kalastajien investointitarpeisiin voisi esim. kehittää lopettelevan ja aloittelevan kalastajan välille jonkinlaisen lunastusohjelman.


Säkylän Pyhäjärvi on erittäin kalaisa järvi, jossa on myös huomattava rapukanta. Pyyntikausi kestää käytännössä koko vuoden. Tällä hetkellä ammattikalastajat käyttävät pyydyksinä 6 hengen talvinuottaa, rysiä, rapumertoja ja avonuottaa. Ammattimaisesti pyydetyt kalat ovat muikku, särki, ahven ja siika. Täplärapu tuo monille n. kolmanneksen vuoden tulosta. Myös haukia ja mateita on saatavilla.

Järven rannalla on kaksi kalasatamaa, Säkylän kalasatama Säkylän keskustassa ja Mannilan kalasatama Eurassa vastakkaisella rannalla. Alueella toimivat kalanjalostajina mm. Kolvaan Kala Oy sekä Apetit Oyj, jossa valmistetaan kalapihvejä luonnonkalasta. Kolvaan Kalalla on myös tasokas kalakauppa Säkylän kalasatamassa.

EMKR_tunnus_suomieu